8 tháng 6, 2017

Lan huệ lai mã số 022M9


Hình ảnh này do khách hàng cung cấp vì bạn đã tin tưởng phép lai của mình mà mua khi chưa biết mặt bông bói . Cảm ơn bạn nhiều :)6 tháng 6, 2017

Lan huệ lai mã số 022M12


Dạo này mình bận nhiều việc quá nên huệ chụp hình mà không up kịp lên blog được . Sẽ cố gắng thu xếp để lưu các em lại đây .